Bookmarklet là gì?

là một đoạn javascript dùng để làm một số việc trên một số website! Bookmark Bar ở đâu? Nhấn CTRL + SHIFT + B sẽ thấy bất ngờ!!

fb.com/bacsimaytinh
Chỉ với vài cái click, bạn có thể lấy toàn bộ link để download nhạc về máy.
Chỉ với 1 cái click, bạn có thể lấy toàn bộ link để download nhạc về máy.
Chỉ với 1 cái click, bạn có thể lấy toàn bộ link để download nhạc về máy.
Chỉ một cái click chuột, sẽ hiển thị tất cả các comments, và lấy các thông tin cần thiết có trong comments.